บริษัท เฟรท โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมหาง มีทั้งหางสั้น และ หางยาวสำหรับลาก ตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้แห้งและตู้เย็น ด้วยบริการ ที่มีมากว่า 13 ปีเราและทีมงานมีความเชี่ยวชาญ ในด้านการขนส่งสินค้าที่ ต้องใช้เครื่องทำความ เย็นเป็นหลักเพื่อให้ได้ตามมาตราฐานการบริการ
จากลูกค้า
  เราได้มุ่งเน้นตั้งแต่การคัดเลือก พนักงานขับรถ และบุคลากรทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถ และการมีใจรักในงานบริการ

            บริษัท เฟรท โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เปิดดำเนินกิจการขนส่งภายในประเทศ ตั้งแต่ปี 2540 โดยมีนายสมคเน วัฒนะกนกเรขา  เป็นประธานผู้บริหารงานของบริษัทฯ  โดยได้เน้นงานขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ภายในประเทศเป็นหลัก รถทั้งหมดของบริษัทฯมีเครื่องทำความเย็นและมีทีมช่างซ่อมบำรุงเป็นของตนเอง เพื่อคอยตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถหัวลากให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอด 24 ชั่วโมง


              ปัจจุบัน บริษัท ฯ มีลานพักรถอยู่ที่ร่มเกล้า-ลาดกระบัง และ สำนักงานอยู่ที่ ถ.กิ่งแก้ว พนักงานรวมทั้งสิ้น  33 คน แบ่งเป็น   ผู้บริหาร 2 คน    พนักงานปฏิบัติการและประสานงาน 8 คน พนักงานเอกสารและ การเงิน 3 คน พนักงานแผนกช่างซ่อมบำรุง 5 คน  พนักงานขับรถ 29 คน บริษัท ฯ ยังมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพของบริษัท ฯ อย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาโปรแกรมทางด้านขนส่งขึ้นมาเพื่อใช้งานในบริษัท ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องดำเนินงานทางด้านเอกสารเพื่อให้บรรลุตามหลักเกณฑ์ ISO  และ ทางบริษัท ฯ ยังได้มีแนวนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มในเรื่องของเครื่องติดตามรถ GPS ภายในปี 2554 นี้

               อนึ่งบริษัท ฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะหาพันธมิตรทางธุรกิจขนส่งอย่างต่อเนื่อง โดย บริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าภายในประเทศแล้วกว่า 50 บริษัท และ พันธมิตรทางการขนส่งรถร่วมอีก 30 บริษัท เพื่อที่จะให้เราดูแลงานทางด้านขนส่งตลอดระยะเวลากว่า 13 ปี ทางบริษัท ฯ จึงมีความยินดีอย่างยิ่งและ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานและประสานงานกับบริษัท ฯ ด้วยดีเสมอมา

 

Web Counter
จำนวนผู้เข้าชม
 

บริษัท เฟรท โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
99/69 หมู่ 16 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540.
โทรศัพท์ 02-172-8191 ถึง 3 / โทรสาร 02-172-8194
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010 554 001 8787
email :operation@fsi-transport.com , info@fsi-transport.com