บริษัท เฟรท โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมหาง
ทั้งหางสั้น และ หางยาว  สำหรับลากตู้คอนเทนเนอร์
ทั้งตู้แห้งและตู้เย็น เรามีเครื่องทำความเย็นไว้คอย
บริการทุกคัน ด้วยบริการที่มีมากว่า 20 ปี  เราและ
ทีมงานมีความเชี่ยวชาญในด้านการขนส่งสินค้า
ที่ต้องใช้ เครื่องทำความเย็นเป็นหลัก 

         บริษัท เฟรท โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เปิดดำเนินกิจการขนส่งภายในประเทศ ตั้งแต่ปี 2540
โดยมีนายสมคเน วัฒนะกนกเรขา  เป็นประธานผู้บริหารงานของบริษัทฯ  โดยได้เน้นงานขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ภายใน
ประเทศเป็นหลัก รถทั้งหมดของบริษัทฯมีเครื่องทำความเย็นและมีทีมช่างซ่อมบำรุงเป็นของตนเอง เพื่อคอยตรวจสอบ
เครื่องยนต์ของรถหัวลากให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอด 24 ชั่วโมง   เพื่อให้ได้มาตรฐานการบริการสำหรับลูกค้า
เราได้มุ่งเน้นตั้งแต่การคัดเลือก พนักงานขับรถ และบุคลากรทุกคน ต้องมีความรู้ความสามารถ เข้าใจในงานขนส่ง
และการมีใจรักในงานบริการ

       ปัจจุบัน บริษัท ฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่  ถ.กิ่งแก้ว และ  มีสาขาอยู่ที่  ถ.ไอ ซี ดี ลาดกระบัง  โดยมีลานพักรถ
หัวลาก  และ ศูนย์ดูแลและซ่อมบำรุงรถหัวลากเป็นของตนเอง  พร้อมกันนี้ทางเราได้สร้างบ้านพักอาศัยให้พนักงาน
ขับรถ เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานขับรถ โดยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 53 คน แบ่งเป็น ผู้บริหาร 2 คน พนักงาน
ปฏิบัติการและประสานงาน 6 คน การเงิน 3 คน และ  พนักงานวิ่งส่งเอกสาร 2 คน พนักงานแผนกช่างซ่อมบำรุง 5 คน
และ พนักงาน ขับรถ 35 คน 

      บริษัท ฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพบริการของบริษัท ฯ อย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาโปรแกรมทางด้านขนส่งและ
โปรแกรมทางด้านบัญชีขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานในบริษัท ฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่ต้อง
ดำเนินงานทางด้านเอกสารเพื่อให้บรรลุตามหลักเกณฑ์ ISO  และ ทางบริษัท ฯ ยังได้ติดตั้งระบบติดตามรถหัวลาก หรือ
GPS เพื่อที่จะได้ติดตามงานอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน และ สามารถแจ้งสถานะตำแหน่งของรถให้กับลูกค้าได้ทันท่วงที


      บริษัท เฟรท โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความภูมิใจที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
​จากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม อย่างต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน

    ทางบริษัท ฯ ได้ขยายงานทางด้านโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง ภายในปี 2560 บริษัท ฯ มีความยินดีอย่างยิ่ง และ เรา
พร้อมจะเปิดบริการวิ่งขนส่งสินค้าข้ามแดน เส้นทาง ไทย ลาว จีน โดยทางบริษัท ฯ ได้มีการลงทุนเพิ่มเติม
ทั้งการจัดซื้อรถหัวลากรุ่นใหม่ และ มีตู้คอนเทนเนอร์เย็น ไว้คอยบริการลูกค้าจำนวนมาก

   อนึ่งบริษัท ฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะหาพันธมิตรทางธุรกิจขนส่งอย่างต่อเนื่อง โดย บริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจจาก
ลูกค้าภายในประเทศแล้วกว่า 65 บริษัท และ พันธมิตรทางการขนส่งรถร่วมอีก 30 บริษัท เพื่อที่จะให้เราดูแลงาน
ทางด้านขนส่งตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ทางบริษัท ฯ จึงมีความยินดีอย่างยิ่งและ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ที่ได้รับความ ไว้วางใจให้ทำงานและประสานงานกับบริษัท ฯ ด้วยดีเสมอมา 

 

Web Counter
จำนวนผู้เข้าชม
 

บริษัท เฟรท โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สำนักงานใหญ่  99/69 หมู่ 16  ถ.กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

( สาขา 1 ) 36 ซอยคุ้มเกล้า 46 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท์ 02-172-8191 ถึง 3 / โทรสาร 02-172-8194

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010 554 001 8787

email :  info@fsi-transport.com
, operation@fsi-transport.com